Microsoft

 

Microsoft Certified Reseller: Ovaj program namenjen je firmama koje prodaju Microsoft proizvode i usluge i koje mogu pružiti odgovarajuću tehničku i marketinšku podršku njihovim korisnicima.

Tako će korisnici i potencijalni kupci Microsoft proizvoda u nosiocima ovog statusa prepoznati garanciju za visok nivo pruženih usluga i odgovarajući stepen znanja i veština zaposlenih koji ih pružaju.