MCSA Windows Server 2016

Puna cena: 1200
Trajanje(časova) 144
Trajanje(dana) 36
Počinje:11.09.2017
Završava se:30.10.2017
Vreme:17:30-21:00
Akcijska cena:840

Opis kursa

MCSA za Windows Server 2016 je serija od tri kursa koji omogućavaju savladavanje velike skupine fundamentalnih i naprednih tehnologija administracije Windows Server 2012 R2 operativnog sistema u mrežnom okruženju. Radi se o kursevima 
20740 Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016
20741 Networking with Windows Server 2016 i 
20742 Identity with Windows Server 2016.

Šta ćete naučiti

Nakon završetka kursa, polaznici su osposobljeni da obavljaju veliki broj različitih administrativnih zadataka na Windows Server 2016 R2 operativnim sistemima i imaju potrebna znanja za polaganje sertifikata MCSA.

Potrebno predznanje

Poznavanje osnova PC hardvera. Poznavanje rada u operativnom sistemu Microsoft Windows.

Kome je kurs namenjen

Kandidati zainteresovani za ovaj kurs su tipično budući ili aktuelni administratori Windows Server 2016 R2 sistema, bez velikog iskustva, zainteresovani da steknu životno važna, kompetitivna znanja iz oblasti administracije sistema koja će im poslužiti dugi niz godina u budućnosti jer se fundamentalne tehnologije obično sporo i iterativno menjaju kroz generacije Windows server operativnih sistema. Kurs mogu pohađati i iskusni administratori koji dugi niz godina nisu obnavljali svoja fundamentalna znanja i kojima je potrebno da brzo usvoje razlike koje su se u međuvremenu pojavile. Takođe je namenjen IT profesionalcima koji žele da steknu Microsoft Certified Solutions Associate - MCSA ili Microsoft Certified Solutions Expert - MCSE sertifikat. Mogu ga pohađati i profesionalci sa prethodnim iskustvom na platformama koje ne potiču iz firme Microsoft a koji takođe žele kompetencije iz oblasti Windows administracije.

 

Ističemo

U odnosu na konkurenciju, izdvaja nas potpuna posvećenost kvalitetu predavanja kroz prezentacije, procedure, TechNet sadržaj, skripte i ostale vrste dodatnog materijala, koji možete nastaviti da koristite i nakon završetka kursa. Ovaj materijal je dizajniran tako da olakša savladavanje kompleksnih tehnologija ili tehnologija koje nisu opisane sadržajem kursa.

X

Prijava na kurs