Excel formule i funkcije

Puna cena: 120
Trajanje(časova) 15
Trajanje(dana) 5
Počinje:02.10.2017
Završava se:06.10.2017
Vreme:17:30-20:00
Akcijska cena:90

Uz ovaj kurs preporučujemo...

Opis kursa

Funkcije u Excelu se kreću od jednostavnih (sa ili bez argumenata) pa do onih zahtevnijih i komplikovanijih (sa više argumenata). Da biste iskoristili pravu moć Excela potrebno je poznavati veći broj funkcije, kao i strukture upotrebe istih, a neretko i razne kombinacije upotrebe više funckija u jednoj formuli. Postoje desetine funkcija koje vam mogu biti od suštinske važnosti kako bi se u vašim radnim listovima lakše radilo.

Šta ćete naučiti

Na kursu će biti prikazani primeri za pravljenje formula za zajmove i investicije. Realnim primerima na našem kursu približićemo vam sve mogućnosti koje vam Excel kao alat pruža u rešavanju realnih problema sa kojima se svakodnevno susrećete.

Potrebno predznanje

Poznavanje rada u operativnom sistemu Microsoft Windows.

Sadržaj kursa

Funkcije u Excelu su podeljene u više oblasti, a neke od formula koje se prelaze na kursu su:

• Tekstualne funkcije: char, code, dollar, find, fixed, left, right, len, lower, upper, replace, substitute, replace, t, value

• Logičke funkcije: and, or, xor, not, true, false, if, iferror

• Informacione funkcije: info, isblank, iserror, iseven, isodd, i dr.

• Funkcije pretrage: choose, hlookup, vlookup, lookup, match

• Datumske funkcije: date, datedif, datevalue, day, month, year, eomonth, edate, today, now, workday, networkdays, yearfrac, days360

• Matematičke funkcije: abs, sum, sumif, sumifs, even, int, ln, log, log10, mmult, mod, round, mround, roundodwn, roundup, odd, power, rand, randbetween, sign, acos, cos, degrees, radians, tan, cot, asin, i dr.

• Statističke funkcije: average, averageif, averageif, count, counta, countblank, countif, countifs, large, small, i dr.

 

 

Uz ovaj kurs preporučujemo...

X

Prijava na kurs