HTML & CSS

Puna cena: 120
Akcijska cena: 100
Trajanje: 20 (časova) / 5 (dana)

Joomla!

Puna cena: 120
Akcijska cena: 100
Trajanje: 20 (časova) / 5 (dana)

Web developer

Puna cena: 400
Akcijska cena: 320
Trajanje: 80 (časova) / 20 (dana)

WordPress

Puna cena: 120
Trajanje: 20 (časova) / 5 (dana)

e-Commerce

Puna cena: 120
Trajanje: 20 (časova) / 5 (dana)
X

Prijava na kurs