Microsoft specijalistički

Office

Za decu i početnike

Web dizajn

HTML & CSS

Puna cena: 120
Akcijska cena: 100
Trajanje: 20 (časova) / 5 (dana)

Joomla!

Puna cena: 120
Akcijska cena: 100
Trajanje: 20 (časova) / 5 (dana)

PHP & MySQL

Puna cena: 240
Trajanje: 40 (časova) / 10 (dana)

Web developer

Puna cena: 400
Akcijska cena: 320
Trajanje: 80 (časova) / 20 (dana)

Programerski

Linux

X

Prijava na kurs