Konfigurisanje mrežne infrastrukture Windows Servera 2008 (ispit 70-642) + CD

Konfigurisanje mrežne infrastrukture Windows Servera 2008 (ispit 70-642) + CD
ISBN 978-86-7991-332-6
Autor(i) Tony Northrup, J.C. Mackin
Broj strana 691
Pismo Latinica
Povez mek
Format B5
Godina izdavanja 2009
Pročitajte odlomak knjige
990 din 300 din

Udžbenik za pripremu MCTS ispita 70-642

Usmerite pripreme na ono što se traži na MCTS ispitu 70-642 – i na vašem poslu. Radite individualnim tempom niz lekcija i rekapitulacija koje potpuno pokrivaju svaki ispitni cilj. Zatim, utvrdite to što ste naučili primenjujući znanje na okvirne scenarije iz stvarnog života i na prakti­čna vežbanja. Ovaj zvanični Microsoft udžbenik projektovan je tako da vam pomogne da maksimalno iskoristite vreme provedeno u učenju.

Ostvarite maksimalne performanse na ispitu učeći da:
- Postavite i podesite DNS i DHCP servere
- Planirate i podesite IP podmreže i rutiranje
- Podesite internet, bežičnu mrežu i veze sa udaljenom mrežom
- Konfigurišete podešavanja  IPSec-a, Windowsovog zaštitnog zida, zaštite pristupanja mreži (NAP)
- Nadgledate događaje i otkrivate i rešavate probleme performansi
- Distribuirate nadogradnje softvera na klijentske računare
- Instalirate i upravljate serverima datoteka i štampača

Testovi za vežbu
Procenite svoje znanje pomoću praktičnih testova na CD-u. Možete da proradite na stotine pitanja primenjujući različite režime ispitivanja prema svojim specifičnim potrebama. Dobijate detaljna objašnjenja za tačne i takođe za netačne odgovore – kao i prilagođenu putanju učenja sa opisom kako i na šta treba da usredsredite svoju pažnju.

Kratak sadržaj
Uvod
Poglavlje 1: Razumevanje i konfigurisanje protokola IP
Poglavlje 2: Konfigurisanje razrešavanja imena
Poglavlje 3: Konfigurisanje infrastrukture DNZ zone
Poglavlje 4: Kreiranje DHCP infrastrukture
Poglavlje 5: Konfigurisanje IP usmeravanja
Poglavlje 6: Zaštita mrežnog saobraćaja pomoću IPSec-a
Poglavlje 7: Povezivanje sa mrežama
Poglavlje 8: Konfigurisanje zaštitnog zida i zaštite pristupanja mreži
Poglavlje 9: Upravljanje nadogradnjom softvera
Poglavlje 10: Nadgledanje računara
Poglavlje 11: Upravljanje datotekama
Poglavlje 12: Upravljanje štampačima
Odgovori
Glosar
Indeks

Uz ovu knjigu preporučujemo...

Kursevi

Knjige