Operativni sistemi, prevod sedmog izdanja + CD

Operativni sistemi, prevod sedmog izdanja + CD
ISBN 978-86-7991-366-1
Autor(i) William Stallings
Broj strana 824
Pismo Latinica
Povez mek
Format B5
Godina izdavanja 2013
3.146 din 2.860 din

Operativni sistemi, Principi unutrašnje organizacije i dizajna, prevod sedmog izdanja

U knjizi Operativni sistemi, prevod sedmog izdanja opisani su pojmovi, struktura i mehanizmi operativnih sistema. Uloga ove knjige je da, što je moguće jasnije i potpunije, predstavi prirodu i karakteristike savremenih operativnih sistema.

Svrha teksta je da upozna čitaoca sa principima projektovanja i problemima implementacije savremenih operativnih sistema. Shodno tome, čisto konceptualna ili teoretska obrada teme bila bi neodgovarajuća. Da bismo prikazali koncepte i povezali ih sa realnim izborima u projektovanju za koje se morate opredeliti, izabrano je više operativnih sistema kao tekući primeri: Windows 7, UNIX, Linux, Solaris i Mac OS X.

Prateći CD sadrži dodatni materijal na engleskom:
- Četiri dodatna poglavlja u PDF formatu.
- Ukupno 13 dodataka koji pokrivaju brojne zanimljive teme koje nisu obuhvaćene štampanim delom.
- Zbirka zadataka za samostalni rad sa rešenjima.
- Dva glavna programerska projekta.
- Na desetine stranica stručne literature i drugih korisnih dokumenata na koja upućuju reference iz teksta.