Organizacija i arhitektura računara, prevod 9. izdanja

Organizacija i arhitektura računara, prevod 9. izdanja
ISBN 978-86-7991-361-6
Autor(i) William Stallings
Broj strana 790
Pismo Latinica
Povez mek
Format B5
Godina izdavanja 2013
Prateći materijal
2.860 din 2.600 din

Knjiga Organizacija i arhitektura računara, projekat u funkciji performansi, prevod 9. izdanja predstavlja veliki doprinos upotpunjavanju relativno slabo pokrivene, a izuzetno značajne oblasti na našem tržištu stručne literature u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija oblasti organizacije i arhitekture računarskih sistema.

Ona je dragoceno štivo za sve one koji žele profesionalno da se bave projektovanjem ili korišćenjem računarskih sistema, kako za pripadnike akademskih krugova – nastavnike i studente računarstva i srodnih disciplina u okviru informacionih i komunikacionih tehnologija, za koje može da posluži kao osnovni udžbenik, tako i za profesionalne inženjere, za koje predstavlja osnovni referentni materijal, pogodan za samostalno usavršavanje u predmetnoj oblasti. Kako studentima i predavačima tako i profesionalcima deveto izdanje ove knjige ostaje nezamenljiv izvor znanja iz ove oblasti.

Ova knjiga nudi sveobuhvatan, promišljen i savremen opis organizacije i arhitekture računara, uključujući memoriju, U/I uređaje, superscalarne i paralelne sisteme. Isto tako obrađena je arhitektura sa više jezgara, kao i arhitektura najnovijih procesora iz porodice Intel x86 i arhitektura procesora ARM. U novom, devetom izdanju nalazi se preko 100 novih problema isprobanih u praksi, a gradivo je u potpunosti prilagođeno najnovijim kretanjima i tehnikama u organizaciji i arhitekturi računara.

Čuveni autor i konsultant William Stallings podrobno opisuje najnovija dostignuća u ovoj oblasti, od superskalarnih procesora do najnovijih kretanja u organizaciji sa paralelnim procesorima. Tokom cele knjige, objašnjavajući osnovne principe, svoju pažnju usredsređuje na veoma važnu ulogu koju performanse imaju u projektovanju računara, kao i na praktične tehnike za projektovanje usklađenih sistema kojima se na najbolji način iskorišćavaju svi elementi računara.

Od početka do kraja, Stallings postepeno uvodi nove pojmove, pomažući studentima da bolje razumeju njihov značaj i povezanost sa ranije uvedenim pojmovima. Elementi sistema se objašnjavaju kako sa tačke gledišta arhitekture, sa koje računar posmatraju programeri na mašinskom jeziku, tako i sa stanovišta organizacije funkcionalnih celina i njihovih međusobnih veza kojima se ostvaruje ta arhitektura. Kao i uvek, Stallings predavačima i studentima nudi izuzetnu pomoć, uključujući raznovrsne dodatke i onlajn izvore informacija. Neki od ovih onlajan dodataka raspoloživi su za preuzimanje sa ove veb stranice.

Kratak sadržaj
Vodič za čitaoce i nastavnike

DEO 1 PREGLED
Poglavlje 1 Uvod
Poglavlje 2 Evolucija i performansa računara

DEO 2 RAČUNARSKI SISTEM
Poglavlje 3 Pogled odozgo na računarsku funkciju i međusobno povezivanje
Poglavlje 4 Keš memorija
Poglavlje 5 Unutrašnja memorija
Poglavlje 6 Spoljašnja memorija
Poglavlje 7 Ulaz/Izlaz
Poglavlje 8 Podrška operativnog sistema

DEO 3 ARITMETIKA I LOGIKA
Poglavlje 9 Brojni sistemi
Poglavlje 10 Računarska aritmetika
Poglavlje 11 Digitalna logika

DEO 4 CENTRALNA PROCESORSKA JEDINICA
Poglavlje 12 Skupovi instrukcija: karakteristike i funkcije
Poglavlje 13 Skupovi instrukcija: načini i formati adresiranja
Poglavlje 14 Struktura i funkcija procesora
Poglavlje 15 Računari sa smanjenim skupom instrukcija
Poglavlje 16 Paralelizam na nivou instrukcija i superskalarni procesori

DEO 5 PARALELNA ORGANIZACIJA
Poglavlje 17 Paralelna obrada
Poglavlje 18 Računari sa više jezgara
Dodatak A Projekti za nastavu iz oblasti organizacije i arhitekture računara
Dodatak B Asemblerski jezik i povezane teme

ONLAJN POGLAVLJA

DEO 6 UPRAVLJAČKA JEDINICA
Poglavlje 19 Rad upravljačke jedinice
Poglavlje 20 Mikroprogramirano upravljanje

Rečnik pojmova
Reference
Indeks

Uz ovu knjigu preporučujemo...

Kursevi

Knjige