"Računarski kurs za decu sa posebnim potrebama"

Projekat je zamišljen tako da promoviše pravo na obrazovanje fizički hendikepirane dece i ujedno doprinese poboljšanju njihovih sposobnosti komunikacije. Korisnici projekta su deca i mladi, kao i jedan broj odraslih, koji su radi rehabilitacije smešteni u Specijalnu bolnicu za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju u Beogradu. Njihov boravak u ovoj ustanovi iskorišćen je za sticanje novih znanja i veština koje će im pomoći da razviju svoje sposobnosti i ojačaju osećanje samopoštovanja.

Edukaciju u oblasti IT-a sprovode sertifikovani predavači CET-a, tako da će korisnici na kraju dvomesečnog kursa dobiti CET sertifikate o poznavanju operativnog sistema "Windows", kao i programa "Word" i "Internet explorer".

U toku je treći ciklus obuke, koji obuhvata 18 polaznika, a u prethodna dva ciklusa na ovaj način osnovna znanja iz oblasti novih tehnologija stekla su 42 deteta.